Forskningsprojekt: SBS möter förskolan

Projektledare
Deltagare
Maria Fredriksson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Samverkan för bästa skola (SBS) är en storskalig nationell satsning som är tänkt att erbjuda stöd till förskolor och skolor för ökad målstyrning, likvärdighet, förbättringsförmåga i den egna verksamheten samt för ökat lärande bland barn eller förbättrade resultat för elever. Att öka likvärdighet inom och mellan förskolor samt att förbättra möjligheter för barns lärande är angelägna ambitioner, men såväl internationella som nationella studier visar svårigheter för storskaliga satsningar att förbättra skolors inre arbete. Trots att SBS är en omfattande satsning som omfattar många hundra förskolor och skolor är SBS ännu ett tämligen svagt beforskat område, inte minst rörande förskolan. Därmed blir det angeläget att bidra med kunskap inom området, och mer specifikt om vad som händer när förskollärare hanterar och omsätter SBS i förskoleverksamheten.
Nyckelord
Samverkan för bästa skola, förskolan, förskollärare
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer