Forskningsprojekt: Utvärdering av eVISualisering av fysisk aktivitet och smärta (eVIS) som tillägg till multimodal smärtrehabilitering

Projektledare
Linda Vixner
Deltagare
Veronica Sjöberg
Elena Tseli
Jens Westergren
Björn Äng
Mathilda Björk, Linköpings Universitet
Katja Boersma, Örebro Universitet
Ida Flink, Örebro Universitet
Maria Hagströmer, Karolinska Institutet
Riccardo LoMartire, Region Dalarna
Andreas Monnier, Försvarsmakten
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I eVIS-projektet är målet att genom en så kallad register-baserad randomiserad klinisk studie, undersöka om eVIS som tillägg till MMR, ytterligare kan förbättra hälsan för de som genomgår MMR (jämfört med de som erhåller endast MMR). eVIS har utvecklats i flera steg tillsammans med patienter, fysioterapeuter och läkare, vilket givit oss möjlighet att utveckla och förbättra eVIS både utifrån eVIS olika delar, men också utifrån grad av upplevd nytta, grad av genomförbarhet i klinik och användarvänlighet.

Läs mer här:https://www.du.se/sv/forskning/forskning-om-halsa-och-valfard/-research-centre-for-public-health-and-sports-reps/forskargrupp-dupain/validering-av-evis--ett-projekt-for-att-framja-fysisk-aktivitet/eVIS-projektet/
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
FORTE
Vetenskapsrådet
Publikationer