Forskningsprojekt: Effektivitet av multimodal rehabilitering vid långvarig muskuloskeletal smärta

Projektledare
Björn Äng
Deltagare
Elena Tseli
Linda Vixner
Mathilda Björk, Linköpings Universitet
Katja Boersma, Örebro Universitet
Örjan Dahlström, Linköpings Universitet
Ida Flink, Örebro Universitet
Anna Grimby Ekman, Göteborgs Universitet
Hugo Hesser, Örebro Universitet
Riccardo LoMartire, Region Dalarna
Peter Molander, Linköpings Universitet
Xiang Zhao, Örebro Universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I detta projekt har vi längre tid arbetat med att bygga upp databasen FRIDA (For Research In DAlarna), namngiven efter Frida Khalo. Databasen omfattar ungefär 40.000 personer med långvarig smärta där information från det Nationella Registret över Smärtrehabilitering, NRS med information från bland annat Försäkringskassans register samt några register från Socialstyrelsen, bland annat Läkemedelsregistret och Patientregistret, samt register från SCB som rör inkomst och utbildning.Vi samarbetar med ett flertal forskargrupper runt om i Sverige som nyttjar denna databas.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
FORTE
Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV)
Vetenskapsrådet
Publikationer