Forskningsprojekt: Faktorer som underlättar eller hindrar implementation av välfärdsteknik

Projektledare
Christine Gustafsson, Mälardalens högskola
Deltagare
Johan Borg
Viktoria Zander, Mälardalens högskola
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med denna systematiska översikt är därför att identifiera och syntetisera befintlig primärforskning om underlättande eller hindrande faktorer som påverkar implementering av välfärdsteknologi för målgrupper i socialtjänstlagen i Sverige.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
FORTE