Forskningsprojekt: Projekt om rATA-data (Prada)

Projektledare
Johan Borg
Deltagare
Mikael Winberg, Umeå universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftena var att analysera data om tillgång till assisterande teknik från flera länder samt att utveckla och skicka in ett artikelmanuskript som redocisar resultaten.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
World Health Organization
Publikationer