Forskningsprojekt: Landidyll och "Heimat"

Projektledare
Maren Eckart
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I den litteraturvetenskapliga studien analyseras konstruktionen och dekonstruktionen av fenomenen landidyll och "Heimat" i den tyskspråkiga nutidslitteraturen. Livet på landsbygden har under den senaste tiden blivit ett mycket populärt litterärt tema, där småstäder och byar konstrueras som sociala rum. Denna mikrokosmos har tematiskt en stor spännvidd mellan dystopi och utopi. Projektet fokuserar i första hand på diskursen kring landidyllen och "Heimat" i skönlitteraturen och i landlusttidskrifter. Den reflekterar kring behovet av dessa konstruktioner i tider av omvälvning, otrygghet och social mobilitet. I min studie visar och diskuterar jag den utopiska karaktären "Heimat" och landidyll och varför den litterärt bara kan ironiseras eller fungera som fiktion. En analys av Dörte Hansens bestsellerromaner "Altes Land" (sv. körsbärslandet) och "Mittagstunde" (sv. middagsstunden) visar, hur det goda livet på landet dekonstrueras och varför konstruktionen av Heimat har mera att göra med autenticitet än med geografiska platser.
Nyckelord
landidyll, utopi, heterotopi, tyskspåkig nytidslitteratur ; Heimat
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Tyska
Finansiärer
Publikationer