Forskningsprojekt: Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie (Vetenskapsrådet)

Projektledare
Deltagare
Anders Persson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projekt är finansierat av Vetenskapsrådet och leds av prof. Anna Larsson vid Umeå Universitet.

I dagens Sverige och Europa är många samhällsfrågor omdiskuterade och kontroversiella. Den kontroversiella laddningen i många aktuella frågor har förstärkts med den ökande polariseringen i det politiska landskapet, liksom av den ökade spridningen i invånarnas etniska och kulturella bakgrunder. Att hantera kontroversiella frågor i klassrummet är nödvändigt och angeläget, i synnerhet i de samhällsorienterande ämnena. Det är också förknippat med didaktiska utmaningar då frågorna ofta kan vara omstridda och svårhanterliga även i klassrummet. Det övergripande syftet med detta fyraåriga projekt är att undersöka hur dagsaktuella kontroversiella samhällsfrågor hanteras i skolämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i grundskolans årskurser 7–9. Vilka frågor berörs? Hur bedrivs undervisningen? Vilken betydelse tillskrivs undervisningen och vilka svårigheter lyfts fram? Vilka likheter och skillnader mellan ämnena framträder?
Nyckelord
historia kontroversiella samhällsfrågor historiedidaktik
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Historia
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer