Forskningsprojekt: Män i fokus - att utforska homosociala kulturer i organisationer och utveckla metoder och åtgärder för att motverka sexuella trakasserier

Projektledare
Charlotte Holgersson, Industriell ekonomi och organisation Kungliga tekniska högskolan
Deltagare
Annika Vänje
Monica Lindgren, Industriell ekonomi och organisation Kungliga tekniska högskolan
Johann Packendorff, Industriell ekonomi och organisation Kungliga tekniska högskolan
Lotta Snickare, Fastighetsföretagande och finanssystem Kungliga tekniska högskolan
Anna Wahl, Industriell ekonomi och organisation Kungliga tekniska högskolan
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Sexuella trakasserier i organisationer (ST) är fortfarande ett utbrett och allvarligt problem. För organisationer har ST negativa konsekvenser i form av högre personalomsättning och frånvaro samt minskad produktivitet. ST verkar vara vanligare i organisatoriska sammanhang som kännetecknas av manlig dominans. Det argumenteras för att en ökad tolerans för ST i dessa kontexter är ett resultat av homosociala kulturer som skapar en miljö där diskriminering, trakasserier och ST accepteras och ibland till och med uppmuntras. I det här programmet undersöker vi homosociala kulturer i mansdominerade organisationer för att öka förståelsen av dynamiken i sexuella trakasserier. Vi kommer också att utveckla åtgärder och metoder för att
förändra homosociala kulturer till miljöer där män i olika positioner kan verka som förändringsaktörer och främja jämställdhet och arbetsplatser fria från våld, trakasserier och diskriminering. Därigenom svarar vi på behov av såväl en fördjupad förståelse av de processer genom vilka ST normaliseras och tolereras i organisatoriska sammanhang som förbättrade förebyggande åtgärder och metoder. Syftet med programmet är därför tudelat:
1. Det första syftet är att ytterligare utforska homosociala kulturer genom empiriska studier i olika organisatoriska kontexter för att därigenom öka förståelsen av dynamiken kring ST.
2. Det andra syftet är att, genom ett aktionsforskningsorienterat projekt, utveckla kunskap om åtgärder och metoder som förändrar homosociala kulturer till miljöer där män i olika positioner kan fungera som förändringsaktörer.
Genom att fokusera på män, maskuliniteter och homosocialitet i förhållande till de aspekter av en organisationskultur som gör det möjligt för män att utöva våld för att upprätthålla kontroll, och genom att utveckla åtgärder och metoder för att motverka SH genom organisationsutveckling, bidrar programmet till såväl den nuvarande forskningsfronten som till utveckling av nya metoder inom förändringsarbetet.
Nyckelord
sexuella trakasserier,homosocialitet, män, organisatorisk förändring, men, organizational change, maskuliniteter, sexual harassment, homosociality, men, organizational change, masculinities
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Arbetsvetenskap
Personal och arbetsliv
Industriell ekonomi
Finansiärer
FORTE