Forskningsprojekt: P2P - Design och optimering av fjädrande peer-to-peer (P2P) affärsmodeller för fotovoltaiska (PV) prosumers i positivt energidistrikt med hjälp av agentbaserad modellering

Projektledare
Xingxing Zhang
Deltagare
Marco Lovati
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Solar photovoltaic (PV) är en av de viktigaste förnybara källorna för positivt energidistrikt (PED) i Sverige. Bristen på innovativ affärsmodell och finansieringsmekanism är de huvudsakliga begränsningarna för PV: s distribution.

Förslaget syftar till att utforma och simulera en serie av peer-to-peer (P2P) affärsmodeller för individuell PV prosumers i en "virtuell" svensk gemenskap. Det kommer att utvärdera fullständiga processer för handel med P2P-el i affärslagen, inklusive budgivning, utbyte och avveckling. Det kommer att ta hänsyn till el / finansiella flöden, ägande, handelsregel och klimatförändringar på en lokal elmarknad med simulerade last- och PV-produktionsprofiler. Tre olika marknader (lokala energileverantörer, lokala energimiljöer och lokala energimarknader) kommer att studeras med hjälp av agentbaserad modellering (icke-samarbetsvillig spelteori) för en optimal utvärdering av nuvarande nettovärden (NPV) för PV-antagare. Tre resultat förväntas: (1) ett P2P-energihanteringsverktyg för PV-antagare i samhällen, (2) optimal lokal marknad i svenskt sammanhang och (3) motståndskraft för en P2P lokal marknad.

Detta projekt kommer att täcka forskningsbrister i: (1) utvärdering av full P2P-energihandelprocess på affärslager på mikronätnivå, (2) agentbaserad rättvis prissättning och (3) påverkan av klimatförändringar på P2P-marknaden. Detta projekt kan ge kunskaper för intressenter för att utforma en rättvis, effektiv, ekonomisk och fjädrande P2P-energiram, mot energiöverskott och klimatneutralitet i en PED.
Nyckelord
PV, P2P, prosumer, affärsmodeller, agentbaserad modellering, PED, PV, P2P, prosumer, business model, agent based modelling, PED
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
J. Gust. Richert stiftelse