Forskningsprojekt: Ensamhet och hälsa bland äldre personer i Norden

Projektledare
Lena Dahlberg
Deltagare
Amanda Frank
Kevin McKee
Mahwish Naseer
Carin Lennartsson, Aging Research Center Karolinska Institutet & Stockholms Universitet
Johan Rehnberg, Aging Research Center Karolinska Institutet & Stockholms Universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Med ett genomgående fokus på äldre personer syftar studien till att:
1) sammanfatta forskningen rörande konsekvenser av ensamhet i form av ohälsa och dödlighet,
2) genomföra en forskningsöversikt över longitudinella studier om riskfaktorer för ensamhet,
3) undersöka förekomsten av ensamhet bland äldre personer i de nordiska länderna och vilka faktorer som har samband med ensamhet i denna grupp, samt
4) identifiera framgångsrika interventioner för att motverka ensamhet bland äldre personer i de nordiska länderna.
Nyckelord
ensamhet, äldre, hälsa, dödlighet, riskfaktor, intervention, loneliness, health, mortality, risk factors, intervention
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
Nordiska ministerrådet
Publikationer