Forskningsprojekt: Riskkommunikation med skyltar: Säkerhet ur verbala och visuella perspektiv

Projektledare
Deltagare
Per-Erik Ekwall
Catharina Nyström Höög
Annelie Ädel
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet tar avstamp i frågan om ansvar kopplat till riskkommunikation. Syftet är att skapa ett tvärdisciplinärt nätverk, som bidrar till att skapa kunskap om hur språk (’det verbala’) och andra semiotiska resurser som bilder, symboler och färger (vi kallar det ’det visuella’ här) kan användas för att öka människors benägenhet att ta del av riskinformation på ett sådant sätt att de blir välinformerade och engagerade individer – vilket ofta utmålas som en stor tillgång vid en samhällskris. Mer konkret vill vi undersöka hur skyltar med utrymningsinstruktioner och coronavirus-relaterade instruktioner ser ut i offentlig miljö idag, vilka ramar som finns som reglerar hur sådan information kan och får se ut och vilka attityder människor i olika roller har till dessa. Projektets praktiska mål är att hjälpa till att föreslå bättre rutiner och att utforska nya och bättre vägar för att illustrera ansvar och presentera säkerhetsinformation i samhället.

Genom projektet vill vi också skapa en tvärvetenskaplig dialog genom att vidareutveckla två beröringspunkter mellan våra discipliner: Det är dels användbarheten (att skapa skyltar som fungerar så bra som möjligt för målgruppen) och dels den etiska dimensionen (som designvetare och språkvetare har vi ett ansvar att förstå och hörsamma brukarnas behov). Utifrån detta är målet att utveckla en modell för vidare samarbeten mellan språkvetare och designvetare, med fokus på hur semiotiska resurser fungerar.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Engelska
Bildproduktion
Svenska
Finansiärer
Publikationer