Forskningsprojekt: Mistra Sport and Outdoors

Projektledare
Deltagare
Erik Backman
Andreas Karlsson Isgren
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Idrott och friluftsliv engagerar många. Mer än var tredje svensk är med i en förening, och i stort sett alla svenskar utövar idrott eller friluftsliv i någon form. Många av oss flera gånger i veckan. Effekten av att hitta lösningar på de miljöutmaningar som finns inom idrotten och friluftslivet är därför stor.

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för idrott, friluftsliv och miljö som jobbar med sex teman:
1.Kunskap och omvandling
2.Hållbara transportlösningar
3.Hållbar användning av mark och vatten
4.Material och hållbar utrustning
5.Hållbara evenemang
6.Beteenden, styrmedel och utveckling

­– Miljöfrågan är stor och komplex och ingen aktör kan lösa miljöutmaningen själv. Därför jobbar forskare från olika discipliner och universitet tillsammans med partners från idrotten, friluftslivet, företag och myndigheter, berättar Peter Fredman, programchef Mistra Sport & Outdoors.

Utgångspunkten för programmet är de miljöutmaningar vi står inför och målen med programmet är att skapa världsledande forskning, starta en rörelse för hållbar utveckling inom idrotten och friluftslivet och jobba för att etablera ett nätverksbaserat utvecklingscenter för hållbarhet inom idrotten och friluftslivet.

Mittuniversitetet leder Mistra Sport & Outdoors med forskare vid KTH, Göteborgs universitet, Malmö universitet, Högskolan Dalarna, Chalmers och Stockholms universitet. Partners i satsningen är Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Scandinavian Outdoor Group, flera specialidrottsförbund, Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, eventarrangörer, kommuner med flera.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) finansierar satsningen och tillsammans med alla partners är budgeten på 70 miljoner på fyra år.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Mistra
Publikationer