Forskningsprojekt: Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Regions (MATILDE)

Projektledare
Deltagare
Ulf Hansson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Fokus i projektet handlar om att undersöka ekonomisk och social ‘impact’ av/från vad som relateras till som ‘Third Country Nationals’ I ansökan – I detta fallet icke-EU medborgare, ekonomiska migranter, familjemigranter, studenter och forskare, högkvalificerade migranter, asylsökande, flyktingar och statusinnehavare och utsatta grupper (offer för människohandel, ensamkommande minderåriga och statslösa personer) på lokal utveckling och vad gäller omfördelningen av resurser i EU: s landsbygds- och bergsområden.
Nyckelord
Migration, Rural, Alpine areas, impact
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Statsvetenskap
Kulturgeografi
Finansiärer
EU Horizon 2020