Forskningsprojekt: Fanfiction och litteraturundervisning i franska

Projektledare
Deltagare
Mattias Aronsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet Fanfiction och litteraturundervisning i franska avser att använda fanfiction i litteraturundervisningen på grundnivå 1, första terminen vid Högskolan Dalarna. Fanfiction är ett fritt och kreativt skrivande som utgår ifrån, och bygger vidare på, redan existerande fiktionsvärldar. Det kan då röra sig om litteratur, film, TV-serier, manga eller någon annan form av berättande. Projektet tar sin utgångspunkt i idén om webbaserade communities som informella lärmiljöer. Målet är att studenterna på kursen ska få ett lärtillfälle där de genom att skriva fanfictiontexter ges möjlighet att appropriera skönlitteratur på målspråket, och därigenom kan examineras mot några av de lärandemål som uttrycks i kursplanen. Projektet presenterades vid konferensen Romanska språk i Sverige – tradition och förnyelse arrangerad av Göteborgs Universitet 2017, samt vid XX Skandinaviska romanistkongressen (Universitetet i Bergen, 2017).
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Franska
Finansiärer
Publikationer