Forskningsprojekt: Det statliga kommittéväsendet 1990-2016

Projektledare
Carl Dahlström, Göteborgs universitet
Deltagare
Erik Lundberg
Kira Pronin, University of Pittsburg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det här projektet syftar till att beskriva det svenska kommittéväsendets förändring under perioden 1990-2016. Intresse riktas bland annat mot utvecklingen vad gäller komposition, resurser, grad av politisering och oberoende.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Statsvetenskap
Finansiärer
Publikationer