Forskningsprojekt: Det statliga kommittéväsendet 1990-2016

Projektledare
Carl Dahlström, Göteborgs universitet
Deltagare
Erik Lundberg
Kira Pronin, University of Pittsburg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det här projektet syftar till att beskriva det svenska kommittéväsendets utveckling och förändring under perioden 1990–2016. Med hjälp av uppgifter från publicerade betänkandena sammanställs information om samtliga kommittéer under perioden 1990–2016 som har resulterat i förslag eller uttryckliga politiska rekommendationer. Totalt baseras projektet på uppgifter om totalt 2 086 kom¬mittéer och 23 373 medlemmar under loppet av 27 år. Intresse riktas bland annat mot utvecklingen vad gäller komposition, resurser, grad av politisering och oberoende.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Statsvetenskap
Finansiärer
Publikationer