Forskningsprojekt: Transkulturalitet och interkulturalitet i kvinnliga, franskspråkiga författarskap

Projektledare
Mattias Aronsson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet fokuserar på Faïza Guènes och Marguerite Duras författarskap. Faïza Guène är kanske den av den yngre generationens författare som tydligast problematiserar den stora nordafrikanska invandrargruppens erfarenheter av det franska samhället – och gestaltar dessa erfarenheter i litteraturens form. Duras har i många verk gestaltat och dramatiserat erfarenheter från uppväxten i franska Indokina. Hennes bakgrund som europeisk kolonisatör som i sitt skapande har förhållit sig kritisk till det koloniala projektet ger henne en intressant position att studera utifrån ett ”kulturellt identitetsperspektiv”.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Franska
Finansiärer