Forskningsprojekt: Marguerite Duras i svensk översättning – receptionen av Duras verk i Sverige

Projektledare
Mattias Aronsson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet behandlar dels de professionella kritikernas anmälningar av Duras verk, dels det mottagande som idag sker på exempelvis bloggar, hemsidor och andra internetbaserade diskussionsfora – av icke-professionella kritiker. Ett av projektets mål är att studera på vilka sätt denna kompletterande litteraturkritik, som skrivs av amatörer, skiljer sig ifrån (men också liknar) den etablerade, yrkesmässiga kritiken som publiceras på tidningarnas kultursidor.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Franska
Finansiärer
Publikationer