Forskningsprojekt: Främjande av barn och ungas psykiska hälsa: ett perspektivskifte. En implementeringsstudie av nationella styrsstrategier och lokala tillämpningar inom ett organisatoriskt komplext verksamhetsfält

Projektledare
Maria Fjellfeldt
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
En av vår tids stora samhällsutmaningar är växande psykisk ohälsa. För att påverka utvecklingen har staten 2016 initierat något som kan tolkas som ett perspektivskifte. Från att prioritera personer med komplicerad psykiatrisk problematik förväntas nu kommuner och landsting fokusera på utvecklingsarbete som syftar till att främja hela befolkningens psykiska hälsa.

Syftet med denna studie är därför att undersöka regionalt policyarbete och lokala praktikers respons på statlig styrning, med särskilt fokus på insatser som rör främjande av barn och ungas psykiska hälsa. Studiens övergripande frågeställning är: hur implementerar lokala aktörer (inom offentlig, idéburen och privat sektor) statens målsättning om psykisk hälsa i praktiken?

Projektet genomförs i form av en kollektiv fallstudie. Resultaten från projektet kommer att ge en nyanserad bild av lokala praktikers implementeringsstrategier, samt bidra till kunskapsutveckling inom det organisatoriskt komplexa verksamhetsfält som Sveriges välfärdssystem idag utgör.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
FORTE
Publikationer