Forskningsprojekt: Flerspråkighet: Vad vill studenter veta? En undersökning av examensarbete i grundlärarutbildning

Projektledare
BethAnne Yoxsimer Paulsrud
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med projektet är att undersöka de ämnen som studenter på grundskollärarprogrammet väljer för sina examensarbeten, med fokus på ämnen som är i stor utsträckning relaterade till flerspråkighet (t.ex. flerspråkiga elever, svenska som andraspråk, nyanlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning). Jag kommer att ta reda på om studenterna väljer ämnen som rör flerspråkighet för examensarbete och vad deras val kan avslöja om deras attityder, övertygelser och kunskaper om flerspråkighet. Examensarbeten från grundskolans utbildningsprogram (F-3 och 4-6) analyseras för teman om flerspråkighet som studenterna tar upp i sina examensarbeten. Vad de vill veta mer om? En förståelse för vad lärarstuderande vill veta mer om kan eventuellt visa för lärarutbildare vad de behöver inkludera i lärarutbildningsprogram. Med tanke på den språkliga mångfalden i den svenska skolan idag, är det viktigt att veta mer om flerspråkighet i lärarutbildning.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Engelska
Finansiärer
Åke Wibergs Stiftelse