Forskningsprojekt: Lärande för hållbarhet i förskolan: Pedagogers uppfattning och praktiserande av hållbarhet.

Projektledare
Farhana Borg
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet finansieras av Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) och består av en skolutvecklingsdel och en forskningsdel. Projektets mål är att samskapa kunskap för att utveckla förskolans pedagogiska verksamhet kring hållbar utveckling. Det är ett samverkansprojekt mellan kommun och PUD vid Högskolan Dalarna. Det löper under åren 2017-2019.

I projektet ingår 18 förskolor med 140 förskollärare i en kommun i Sverige. Projektet ger förskolepedagoger möjlighet att få djupare kunskap om lärande för hållbar utveckling utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det ger dem ökade möjligheter att reflektera över sin verksamhet på ett kritiskt sätt och bli mer medvetna om sin roll i barns lärande för hållbarhet. De får också tillfälle att lära sig och samtala om hur hållbar kan integrheteras i förskolans ämnesområden. Projektet siktar mot att utveckla och sprida kunskap om lärande för hållbarhet i förskolan.
Nyckelord
eko-certifering, förskola, förskollärare, hållbar utveckling, skolutveckling, eco-certified, preschool, preschool teacher, sustainable development, school development
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Skolforskningsfonden, PUD, Högskolan Dalarna
Publikationer