Forskningsprojekt: Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg

Projektledare
Deltagare
Ing-Marie Andersson
Åsa Bergman Bruhn
Alexis Rydell
Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad
Cecilia Lindahl, RISE
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Trots att hästnäringen har utvecklats på senare år har utvecklingen av arbetssätt och arbetsmiljön mer eller mindre stått still. Arbetsvillkoren måste förbättras för att hästnäringen ska kunna erbjuda trygga, hållbara och attraktiva anställningar. Målet är att tillsammans med hästnäringen utveckla metoder och verktyg för ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete, med särskilt fokus på egenskaper som skapar motivation och engagemang. Tidigare forskningsresultat visar att ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete kan uppnås genom deltagande forskningsmetoder, där personalen är engagerad i processen, nåbara mål definieras och lättanvända verktyg tillhandahålls. Förväntat resultat är att arbetsmiljöarbetet bidrar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan inom yrkesgruppen och på sikt också
ger en förbättrad lönsamhet och produktivitet. Arbetsplatserna blir mer attraktiva, vilket gör att yrken inom hästnäringen kan få en ökad status och det blir därmed lättare att hitta och behålla kompetens.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
Stiftelsen hästforskning
Publikationer