Forskningsprojekt: BI-modell ”light” för analys av hästnäringens Samhällsekonomiska effekter

Projektledare
Tobias Heldt
Deltagare
Omar Alnyme
Zuzana Macuchova
Hans Andersson, Institutionen för Ekonomi SLU
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Detta projekt handlar om att ta fram en modell samt verktyg för att kunna mäta och beskriva hästnäringens regionala- och samhällsekonomiska effekter. Behov och frågeställningar som ligger till grund för projektet är t.ex: Hur mycket omsätter företag inom olika delar av hästnäringen samt var är de lokaliserade? Finns det regionala skillnader i effekter av hästnäringen? Hur skiljer sig dessa för olika näringsgrenar? Hur många arbetstillfällen skapar näringen i olika delar av landet? Verktygen som skapas gör att resultaten från modellen kan presenteras och åskådliggöras på ett enkelt sätt. Olika aktörer inom hästnäringen regionalt och nationellt kommer att kunna ta fram egna analyser beroende på aktuell fråga. Modellen och det färdiga BI-verktyget (BI=Business Intelligence) ger tillsammans tydligare presentation och beskrivning av hästnäringens effekter i Sverige. Tillsammans bidrar dessa till bättre beslutsunderlag åt hästnäringens aktörer när hästens ekonomiska och samhälleliga effekter behöver åskådliggöras.
Projektet genomförs i samverkan med Hästnäringens nationella stiftelse, LRF Häst, Svensk Travsport, ATG, Jordbruksverket, Västra Götalandsregionen samt Svenska Mässan. Slutresultatet presenteras under länken https://hastnaringen-i-siffror.se/
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Nationalekonomi
Turismvetenskap
Finansiärer
Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
Publikationer