Forskningsprojekt: Utökad samhällsekonomisk modell för hästnäringen: hur konsumtionen varierar över region och hästtyp

Projektledare
Tobias Heldt
Deltagare
Omar Alnyme
Zuzana Macuchova
Hans Andersson, Institutionen för Ekonomi SLU
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Den övergripande forskningsfrågan för detta projekt är: hur ser hästnäringens regionala samhällsekonomiska effekter ut och hur skiljer sig effekterna av olika hästanvändning? Metodmässigt kommer projektet att använda intervjuer och enkäter för att samla ny data för skattandet av konsumtions- och efterfrågesamband.
Resultaten har en direkt användning inom den existerande modellen för hästnäringens samhällsekonomiska effekter. Projektet bidrar till mer detaljerade och precisa beskrivningar av hästnäringens effekter för olika delområden inom ekonomin samt möjliggör en beskrivning av effekter för olika hästanvändning (travsport, galopp, hästhoppning, fritidsanvändning samt Islandshäst m.fl.)
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Nationalekonomi
Turismvetenskap
Statistik
Finansiärer
Stiftelsen hästforskning
Publikationer