Forskningsprojekt: När kvinnor lyfter

Projektledare
Åsa Bartholdsson
Deltagare
Linda Vixner
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Detta projekt tar sin utgångspunkt i den ökade tillströmning av kvinnliga utövare i olika åldrar som under de senaste åren sökt sig till styrkeidrotterna tyngdlyftning (TL) och styrkelyft (SL), idrotter som kan sägas länge ha präglats av manlig dominans. Att vara kvinna och utöva en styrkeidrott innebär således att utmana föreställningar om såväl femininitet som maskulinitet. Men genus korsar här också andra sociokulturella kategoriseringar och syftet med föreliggande studie är att, utifrån ett sådant beaktande, med särskilt fokus på genus och ålder, nå fördjupad kunskap om förutsättningar för kvinnliga aktiva utövare av styrkeidrott i olika åldrar, deras bakgrund, hur deras väg in i utövande ser ut, samt de erfarenheter de har av att vara tränings- och tävlingsaktiva.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Centrum för idrottsforskning
Publikationer