Forskningsprojekt: Elevuppgifter i idrott och hälsa – vad är det tänkt att eleverna ska kunna och vilket kunnande möjliggörs?

Projektledare
Deltagare
Gunn Nyberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Kraven på att lärarna ska kunna tala om och förtydliga det kunnande som eleverna förväntas utveckla och som ska bedömas i undervisningen har ökat de senaste decennierna och som en följd av det växer behovet av att beskriva också det kunnande som är involverat i elevernas handlingar. I ett praktiskt ämne som idrott och hälsa utgör detta en särskild utmaning eftersom praktiskt kunnande inte alltid är så lätt att beskriva. Det här projektet tar sikte på detta praktiska kunnande.
Syftet med studien är att undersöka vilka dimensioner av rörelsekunnande som olika undervisningspraktiker men med samma undervisningsinnehåll, nämligen rörelseprogram till musik, verkar erbjuda elever att utveckla. Ytterligare ett syfte är att undersöka vad som kännetecknar de undervisningspraktiker som skapas genom lärares val av uppgifter, hur kunskapsobjektet konstitueras i olika undervisningspraktiker och hur den enskilda eleven ges möjlighet att ta del av detta kunskapsobjekt. Exempelvis kan man ställa sig frågan vilken slags undervisningspraktik som skapas när uppgiften är att skapa en egen dans till skillnad från en uppgift som går ut på att lära sig en given dans?
Nyckelord
Idrott och hälsa, uppgifter, dans, kunnande, Physical Education, assignments, dance, knowing
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Idrotts- och hälsovetenskap
Finansiärer