Forskningsprojekt: Idrottslärares kunskap om lärande i rörelse

Projektledare
Dean Barker, Göteborgs universitet
Deltagare
Gunn Nyberg
Helene Bergentoft, Göteborgs universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med studien är att undersöka publicerad forskning som behandlar teorier om lärande i rörelse samt analysera och kategorisera denna utifrån ett hermeneutiskt perspektiv.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Idrotts- och hälsovetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna