Forskningsprojekt: Betydelsen av lärarkompetens för elevers skolprestationer: Effektiv och rättvis undervisning i svenska och matematik

Projektledare
Åse Hansson, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet
Deltagare
Tarja Alatalo
Stefan Andersson, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet
Jan-Eric Gustafsson, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet
Bo Nielsen, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Forskningen bedrivs utifrån en totalpopulation med SCB-data, lärar- och elevregistret. I projektet undersöks hur olika lärarkompetenser, t.ex. tidigare kunskaper, utbildning, erfarenhet, lärarlegitimering och andra utbildningar, kan knytas till elevresultat i årskurs 3, 6 och 9 under de senaste två decennierna. Tarja Alatalo har ansvar för svenskämnet i projektet.
Nyckelord
lärarkompetens, svenska, matematik
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer