Forskningsprojekt: Betydelsen av lärarkompetens för elevers skolprestationer: Effektiv och rättvis undervisning i svenska och matematik

Projektledare
Deltagare
Tarja Alatalo
Jan-Eric Gustafsson, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet
Åse Hansson, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet
Stefan Johansson, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet
Bo Nielsen, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Forskningen bedrivs utifrån en totalpopulation med SCB-data, lärar- och elevregistret. I projektet undersöks hur olika lärarkompetenser, t.ex. tidigare kunskaper, utbildning, erfarenhet, lärarlegitimering och andra utbildningar, kan knytas till elevresultat i årskurs 3, 6 och 9 under de senaste två decennierna. Tarja Alatalo har ansvar för svenskämnet i projektet.
Finansiär: Vetenskapsrådet, 2016-03636
Nyckelord
lärarkompetens, svenska, matematik
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer