Forskningsprojekt: Migration, transformation, och hemkomst av en kultur: Tango i Finland och Japan som ett exempel

Projektledare
Deltagare
Mariya Aida Niendorf
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I Finland, på ett stort avstånd från Buenos Aires, trängs människor nattetid på dansgolvet för att dansa till tangomusik, men tango har också fångat människor på andra sidan jordklotet i Japan. Tangons popularitet i både Finland och Japan är dock inte så bekant för omvärlden.

I detta projekt kommer jag, med tangon som ett exempel, att diskutera de motiv och vägar genom vilka en kultur färdas, etablerar sig och finner en ny form. Tangons förhållande till samhället och historien i vart och ett av dessa länder utforskas först med hjälp av arkivstudier och litteratur. Sedan analyseras sådana aspekter som inre känslor, ensamhet, illusion, och liminalitet genom data insamlade från enkäter, intervjuer och forumdiskussioner i SNS.

Vissa forskare föreslår att tango speglar personligheten, mentaliteten, och identiteten hos de finska och japanska folken. Även om detta delvis kan vara sant, är det svårt att generalisera om finnars eller japaners personlighet. Snarare har tangons framgång i dessa två länder betydande kopplingar till vissa delade historiska och sociala faktorer. Jag föreslår också att "liminaliteten" hos tangon spelar en viktig roll för de båda nationerna, som gick igenom en svår kamp för att återhämta sig från skador som orsakats av krig. "The liminala fasen anses sakral, anomal, onormala och farlig, medan de pre- och post-liminala fasen är normal och ett profant tillstånd av att vara" (Selänniemi 1996). Att dansa tango kan betraktas som en flykt eller ett avbrott från svårigheter i vardagen samt en källa till energi som gör det möjligt för människor att fortsätta framåt.
Tangons förvandling i Finland och Japan, och dess hemkomst tillbaka till Argentina undersöks också.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Japanska
Finansiärer