Forskningsprojekt: Italienska sextonhundratals källor om drottning Christina och hennes hov vid svenska och italienska arkiv

Projektledare
Marie-Louise Rodén, Lärande och miljö Högskolan Kristianstad
Deltagare
Vera Nigrisoli Wärnhjelm
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med projektet är att ge ut en filologisk editering av alla opublicerade dokument på italienska från Christina hov som finns bevarade både i Sverige och Italien (Riksarkivet i Stockholm, i Vatikanarkivet i Rom och i Jesis Arkiv). Alla dokument ska förses med biografiska och historiska noter, sammanfattning på engelska och personregister.
Nyckelord
Svensk sextonhundratal, Drottning Christina, hov
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Italienska
Finansiärer
Publikationer