Forskningsprojekt: Cesare Macchiatis brev från Norden

Projektledare
Vera Nigrisoli Wärnhjelm
Deltagare
Fabiola Zurlini, Maceratas universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Tvärvetenskapligt projekt för utgivningen av alla Macchiatis brev från Norden skrivna under två resor till Sverige som Christinas livmedikus. Forskningsprojektet bedrivs med den italienska medicinhistoriker Fabiola Zurlini knuten till Maceratas universitet. Projektet skall leda till en rad artiklar och slutligen till en monografi.
Nyckelord
Drottning Christina, brevsamling, medicin historia, sextonhundratalet
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Italienska
Finansiärer