Forskningsprojekt: Äldres upplevelser av äldreomsorgen

Projektledare
Lena Marmstål Hammar
Deltagare
Marie Olsen
Ann-Marie Boström, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det finns få studier angående den äldres perspektiv på äldrevården och därmed begränsad kunskap om deras syn på hemtjänsten. Inte minst gäller detta personer med kognitiv funktionsnedsättning. Samtidigt är kunskap om äldre personers syn på hemtjänsten grundläggande i arbetet med att utveckla verksamheten och dess kvalitet.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Falu Kommun och Högskolan Dalarna.

Det övergripande syftet är att belysa vad äldre personer med demenssjukdom anser är kärnvärden i hemtjänsten, upplevelser av kvalitet i äldreomsorgen, samt att undersöka samband mellan ensamhet, oro, otrygghet och depression med deras erhållna sociala stöd i grupperna med demens och/personer utan demens.
Nyckelord
Demenssjukdom, Hemtjänst, kvalitet, kärnvärden, Äldre
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Falu Kommun
Publikationer