Forskningsprojekt: Jämförelser av vårt förflutna [COP] Internationellt pilotprojekt

Projektledare
Robert Parkes, University of Newcastle, Australien
Deltagare
Robert Thorp
Monika Vinterek
Debra Donelly, University of Newcastle, Australien
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
"Jämförelser av vårt förflutna”[COP] är ett internationellt, komparativt pilotprojekt i samarbete med den historiedidaktiska HERMES-gruppen vid University of Newcastle, Australien.. Projektet bygger vidare på en undersökning som genomfördes i Australien 2014 "Remembering Australia’s Past" [RAP] där man undersökte vad blivande historielärare känner till om, förstår av och tycker är viktig kunskap om Australiens förflutna. I projektet har man använt sig av en narrativ forskningsmetodologi utvecklad av professor, Jocelyn Létourneau. Samma metodologi kommer att användas i fortsättningsprojektet. Blivande historielärare från fyra länder: Australien, Canada, Nya Zealand och Sverige ingår i studiens undersökningsgrupp.
Nyckelord
historia, didaktik, blivande lärare, undervisning, nation, förflutna, narrativ, History, Didactic, Pre-service teachers, Teaching, Nation, Past, Narrative
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Faculty of Education and Arts , University of Newcastle, Australien
Publikationer