Forskningsprojekt: Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar

Projektledare
Martin Bergdahl
Deltagare
Jonn Are Myhren
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Tunabyggen AB i Borlänge ställer en byggnad med 36 lägenheter från miljonprogrammet till forskningens förfogande för att kunna visa hur en varsam kostnadseffektiv och hållbar energieffektiv renovering kan genomföras.
Målet är att nå en halverad energianvändning med en "Bygga om process" utan evakuering av de boende och med delaktighet och incitament från de boende och ägaren. De boendes komfortförändring följs genom mätning och brukardialog.
Våra forskare vill installera lågtemperatursystem med användande av moderna tilluftradiatorer och värmeåtervinning med värmepump. Systemoptimering av fjärvärmeanslutningen kommer att prövas i kombination med egen elgenerering liksom paketering av energisparåtgärder definierade genom Belok metodik. Högskolans
klimatkammare används för radiatortester och möjlig renovering av befintliga fönster.
Samhällsvetare genomför boendestudie med fokus på varsamhet och komfort. En attitydmätning kommer att ske av ägaren/styrelsens agerande.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Byggteknik
Finansiärer
Energimyndigheten
Publikationer