Forskningsprojekt: Att utveckla allsidiga rörelseförmågor i ämnet idrott och hälsa

Projektledare
Gunn Nyberg
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet är en praktiknära studie i form av en Learning Study tillsammans med lärare i idrott och hälsa. Syftet är att undersöka vad det innebär att kunna urskilja och erfara sitt sätt att röra sig samt hur undervisningen kan formas för att undeerlätta elevers lärande avseende den förmågan.
Nyckelord
Idrott och hälsa, rörelseförmåga, learning study
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Idrotts- och hälsovetenskap
Finansiärer
Publikationer