Forskningsprojekt: Jämförelser av vårt förflutna

Projektledare
Deltagare
Robert Thorp
Monika Vinterek
Projektperiod
-
Projektstatus
Under planering
Beskrivning
”Comparing Our Pasts [COP] är ett internationellt, komparativt pilotprojekt i samarbete med den historiedidaktiska HERMES-gruppen vid University of Newcastle, Australien. Projektet finansieras av the Faculty of Education and Arts Strategic Networking and Pilot Projects Scheme, vid University of Newcastle, Australia och leds av Dr Robert Parkes. Projektet bygger vidare på en undersökning som genomfördes i Australien 2014 Remembering Australia’s Past [RAP] där man undersökte vad blivande historielärare känner till om, förstår av och tycker är viktig kunskap om Australiens förflutna. I projektet har man använt sig av en narrativ forskningsmetodologi utvecklad av professor, Jocelyn Létourneau [Se www.tonhistoireduquebec.ca]. Samma metodologi kommer att användas i fortsättningsprojektet. Blivande historielärare och historielärare från fyra länder Australien, Canada, Nya Zeland och Sverige är tänkt att ingå i studiens undersökningsgrupp. I den svenska delen av projektet medverkar professor Monika Vinterek och Robert Thorp vid Högskolan Dalarna. Thorp är doktorand vid Umeå universitet.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Historia
Finansiärer