Forskningsprojekt: 9/11 and the Novel

Projektledare
Deltagare
Katherina Dodou
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet har som fokus romaner som tematiserar terrorattackerna i New York och Washington den 11 september 2001. Dess utgångspunkt är att skönlitteratur, och i synnerhet romanformen, deltar i den samhälleliga debatten och kastar nytt ljus på kollektiva föreställningar och värderingar. Projektet studerar särskilt hur amerikanska så kallade 9/11-romaner har behandlat frågor som rör definitionen och debatter om terrorism, samt hur dessa hänger ihop med den dominerande amerikanska nationella identiteten och kulturella självbilden. Syftet med studien är dels att undersöka vad dessa romaner kan lära oss om amerikanska (och i viss mån även västerländska) idéer och värden och på så viss öka vår förståelse för samtida kulturella företeelser och politiska utvecklingar. Dels syftar studien till att pröva romanens roll i samhället.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Engelska
Finansiärer
Publikationer