Forskningsprojekt: Lärande utan gränser

Projektledare
Katherina Dodou
Alex dos Santos Pruth
Deltagare
Chatarina Edfeldt
Irene Gilsenan Nordin
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet "Lärande utan gränser" undersöker och drar också nytta av möjligheterna som nätbaserad undervisning för med sig i utvecklingen av internationella samarbeten mellan lärosäten.

Projektet består av två delprojekt som drivs av ämnena portugisiska respektive engelska vid HDa och som båda ämnar utveckla nätbaserade kurser med utomeuropeiska universitet. Kurserna har som syfte att bidra till utbildningarnas kvalitet genom att öka de internationella inslagen i undervisningen, berika studenter och lärare med erfarenheter av interkulturella möten och ge dessa vidare inblickar i vederbörande vetenskapsområde.

Utöver att utveckla dessa enskilda samarbeten och på så sätt bidra till utbildningens kvalitet vid HDa syftar således projektet till att ge ny kunskap om denna typ av internationaliseringsprojekt.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Engelska
Portugisiska
Finansiärer