Forskningsprojekt: LEXIS - lärande och Exergames i skolan

Projektledare
Mikael Quennerstedt, Örebro universitet
Deltagare
Gunn Nyberg
Jane Meckbach, GIH, Stockholm
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet LEXIS – Learning and EXergames In School – består av flera delstudier som undersöker användandet av exergames som läromedel i skolan. I projektet riktas blicken mot vad ungdomarna lär sig när de spelar TV-spelen samt hur detta lärande sker. I projektet studeras därmed samspelet mellan ungdomars erfarenheter, de sociala relationerna mellan deltagarna samt mellan deltagarna och det innehåll som spelet erbjuder.
Gunn Nyberg, i samarbete med docent Jane Meckbach vid GIH, genomför en delstudie som fokuserar elever som spelar dansspel och vilket kunnande som eleverna verkar utveckla.
Nyckelord
Idrott och hälsa, Exergames, kunskap, lärande
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Idrotts- och hälsovetenskap
Finansiärer
Vetenskapsrådet