Forskningsprojekt: Studier av Peace & Love-festivalen

Projektledare
Tobias Heldt
Deltagare
Anna Klerby
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Peace & Love grundades i Borlänge 1999 som en religiöst och politiskt obunden förening och var plattformen varifrån musik- och kulturfestivalen Peace & Love hade sitt ursprung. Från att under de första åren pågått under en-och två dagar och lockat något 1000-tal besökare, främst från närområdet, utvecklades arrangemanget under slutet av 2000-talet till ett veckoarrangemang som under toppåren 2011-12 besöktes av fler än 50.000 dagsbesökare, varav en majoritet med hemvist utanför Borlänge och Dalarna.
Sedan 2009 har Högskolan Dalarna och framförallt en forskargrupp med bas i turismekonomi studerat flertalet aspekter kopplade till Peace & Love festivalen; sysselsättning och arbetstillfällen som skapats; andra viktiga samhällsekonomiska värden som skapats; effekter kopplade till volontärverksamhet, men också metodutvecklande studier där data som samlats in under festivalen har används som fallstudie. Datainsamling har genomförts i samverkan med festivalen och under vissa år även med Borlänge kommun. De flesta år gav denna datainsamling på plats värdefulla erfarenheter och kunskaper för medverkande forskare, men också för de studenter som fick möjlighet att medverka. Data som samlats in under festivalen har som synes nedan använts för flertalet forskningspublikationer men också i lika hög grad fungerat som utbildningsmaterial och exempeldata i flertalet av Högskolans kvantitativa metodkurser samt i kurser i turismekonomi och evenemangsturism mfl.
År 2013 ställdes festivalen för första gången in p.g.a. konkurs. Även denna händelse studerades ingående inom forskargruppen och resulterade i en flitigt läst och citerad publikation i internationell tidskrift. Festivalen återstartades 2014 under samma namn men med en ambition att växa långsamt utifrån dess ursprungliga värdegrund. I samband med Covid-utbrottet 2020 ställdes festivalen åter in p.g.a. konkurs. Om ytterligare återstart sker samt om forskargruppen producerar ytterligare forskningsresultat får tiden utvisa.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Nationalekonomi
Turismvetenskap
Finansiärer
Borlänge Kommun
Högskolan Dalarna
Innowent
Peace & Love AB
Publikationer