Forskningsprojekt: Vad är medlidande?

Projektledare
Peter Nilsson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Vilande
Beskrivning
Jag har i ett tidigare arbete argumenterat för att ett nödvändigt villkor för medlidande är att man lider över en persons lidande för denna persons skull. Syftet med detta projekt är att undersöka om det är rimligt att hävda att ett sådant lidande också är ett tillräckligt villkor för medlidande; dvs. är det rimligt att påstå att medlidande är detsamma som att lida över en persons lidande för hennes skull?
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Filosofi
Socialt arbete
Finansiärer