Forskningsprojekt: Internationalisering genom språkundervisning

Projektledare
Mariya Aida Niendorf
Rieko Hattori
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Att lära sig något innebär att förändra sin syn på världen. Vårt uppdrag som lärare är att skapa en lärandemiljö där studenterna kan möta det främmande och samtidigt utveckla större medvetenhet om sig själva. Genom att integrera internationaliseringen i undervisningen kan man skapa en miljö i vilken möjligheter ges till sådana möten. Svenska studenter som bor i Sverige brukar inte möta utländska studenter så ofta och har endast få tillfällen att lära sig om främmande kulturer. Med användning av nya kommunikationstekniker kan vi öppna möjligheter för sådana studenter att uppleva kulturmöten.

Projektet kommer att undersöka möjligheten att ha gemensamma kurser med ett antal olika institutioner i andra länder. Under VT12 gjordes två pilotstudier vid den japanska avdelningen. En av dessa gjordes med ett amerikanskt universitet och den andra med två koreanska universitet och ett kinesiskt universitet. I båda studierna tilläts några studenter som läser japanska vid Högskolan Dalarna att interagera med de utlänska studenterna som läser japanska vid andra lärosäten i andra länder. Dessa två pilotstudier visade att studenterna fick möjlighet att använda språket aktivt och genom kommunikationen på detta främmande språk fick de dessutom kunskap om flera olika kulturer. Att ge studenter möjligheten att möta olika kulturer är i överensstämmelse med idealet ”Plurilingualism/Pluriculturalism” vilket främjas av Europarådet.

Projektet syftar till att skapa ett samarbete mellan flera lärosäten för att förbättra kvaliteten av utbildningen och stärka studenternas interkulturella kompetenser, vilket innebär att projektet har en potential som går utöver det rent språkdidaktiska. Resultatet av projektet kommer att vara till stor nytta för alla verksamma lärare inom språkundervisning, men inte bara för dem utan även för lärare inom andra utbildningsområden vid Högskolan Dalarna.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Japanska
Finansiärer