Forskningsprojekt: Korsvägar i europeisk historia som möjligheter till interkulturell och medieutbildning

Projektledare
Susanne Popp, Universität Augsburg
Deltagare
Monika Vinterek
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
EHISTO syftar till att utveckla och sprida kritiska mediekunskaper kopplat till historia. Utgångspunkten för projektet är den ökade betydelsen av en kommersialiserad historieförmedling och speglar det faktum att denna, vilken inte alltid uppfyller EU: s normer för utbildning, kan ha en bestående inverkan på den unga generationens förståelse av historia.
Så kallade "historiska korsvägar" - historiska frågor som är relevanta i läroplaner och representerade i läroböcker och populärhistoriska tidskrifter i alla deltagande länder kommer att utgöra föremål för krosskulturella analyser. Baserat på forskningsresultat som erhållits i denna första fas av projektet kommer sedan teoretiska och empiriska verktyg att skapas för att kunna utveckla kvalitetskriterier för populärvetenskapliga representationer av historia i tryckt kommersiell media. Webaserat undervisningsmaterial kommer också att tas fram och en undersökning av efekter av att bruka detta material i undervisning kommer att studeras. Dessutom kommer transnationella workshops att anordnas för utbildning av lärare och för fortbildning av verksamma lärare.
Deltagande lärosäten är, förutom Högskolan Dalarna, Universidad de Salamanca (Spanien), University of East Anglia (Storbritannien), den Academy of Management Lodz (Polen), Institut für Film und Bild i Wissenschaft und Unterricht in München (Tyskland) samt Universität Augsburg varifrån projektet styrs under ledning av professor Susanne Popp.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Övriga ämnen
Finansiärer
Publikationer