Forskningsprojekt: Knubbvedseldning i små anläggningar

Projektledare
Tomas Persson
Deltagare
Bengt-Olov Danielsson, Gävle Dala energikontor
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Knubbved är ett träbränsle som storleksmässigt ligger mellan pannved och flis. Fördelen med knubbved för uppvärmningsändamål är att bränslet i storsäck torkar lika snabbt som travad ved, men kan bulkhanteras som pellet och flis

Teknik för att på ett effektivt sätt tillverka, torka och distribuera knubbved/storflis har utvecklats sedan 1970-talet och maskiner för att tillverka bränslet finns att köpa, men ännu tycks det inte finnas någon småskalig kommersiell eldningsutrustning i drift för att elda bränslet automatiskt.

Man har dock visat att knubbved kan eldas både i vanliga vedpannor och i automatiskt eldade flispannor med tillfredställande förbränningsegenskaper. Dock har funktionen hos matningssystemet varit tvivelaktig. Nu finns en anläggning på 200 kW där leverantören hävdar att bränslet kan eldas utan problem och anläggningen är tillgänglig för bränsleprov.

Syftet är att undersöka hur matning och eldning av knubbved fungerar i en småskalig fastbränsleanläggning. Framförallt fokuseras på att studera hur matningssystemet fungerar samt om förbränningsresultaten är tillfredsställande. Förhoppningsvis kommer anläggningen att fungera tillfredsställande och då är förhoppningen att i nästa steg att skapa en demonstrationsanläggning för småskalig knubbvedseldning på Brategården i Bråfors.
Nyckelord
Knubbved, styckeved, grovflis
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Hushållningssällskapet
Publikationer