Forskningsprojekt: Nätbaserad språkundervisning

Projektledare
Deltagare
Vera Nigrisoli Wärnhjelm
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med min forskning är att främja kunskaper om praktisk nätbaserad språkundervisning såväl i Sverige som i utlandet, dels genom deltagande i olika kongresser om allmän språkundervisning och undervisning av italienska som andraspråk i synnerhet, dels genom publicering av vetenskapliga artiklar.

Föreläsningar
(april 2010) inbjuden föreläsare med 90 min.-bidraget 'L’insegnamento on line delle lingue straniere presso l’Högskolan Dalarna' (Nätbaserad undervisning av främmande språk vid Högskolan Dalarna). på LMS-dagar vid Halmstads högskola.
(oktober 2012) inbjuden som ledare för högre seminarium med 90 min.-bidraget 'E-learning e apprendimento delle lingue presso l’Università del Dalarna' (E-learning och språkinlärning vid Högskolan Dalarna) för Seminar of Digital Culture, Master of Humanities Computing, vid Pisas Universitet i Italien.

Övriga pedagogiska och vetenskapliga meriter i detta ämne
(hösten 2011) Biträdande handledare för Alessandra Giglios europeisk doktorsavhandling i e-learning Racconto L2.0: esercitare la narrazione in Rete, doktorsprogram i ”Lingue Culture e TIC”, Università di Genova, Italien. Huvudhandledare: Prof. Sergio Poli.
(maj 2012) Ledamot av betygsnämnden för Beatrice Demonts, Alessandra Giglios, Marco Mercurios, Marco Vagnozzis och Ilaria Messinas doktorsavhandlingar i e-learning för programmet Lingue Culture e TIC, vid Università di Genova (Italien).
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Italienska
Finansiärer
Publikationer