Forskningsprojekt: Drottning Kristina och hennes hov

Projektledare
Deltagare
Vera Nigrisoli Wärnhjelm
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Mina studier om drottning Kristina och hennes hov inledde jag som grundkursstuderande i italienska vid Stockholms universitet och redan före disputationen resulterade det i en rad artiklar som berörde både specifika personer i hennes hov och hennes hov i allmänhet. Hösten 2000 disputerade jag med avhandlingen Lettere dalla Svezia. Il capitano Lorenzo Adami alla regina Cristina e al cardinale Azzolino. 1665. (Brev från Sverige. Kaptenen Lorenzo Adami till drottning Kristina och till kardinalen Azzolino. 1665). I avhandlingen editerade jag, i en kritisk utgåva, 34 opublicerade italienska brev, som bevaras i Azzolinosamlingen i Riksarkivet i Stockholm. Utöver att editera själva breven, redogjorde jag för de lingvistiska särdragen i Adamis text.Dessutom innehåller avhandlingen historiska, geografiska och kulturella noter för att förklara de olika personer och begrepp som förekommer i breven.
Studierna om Kristina och de kulturella kontakterna mellan Sverige och Italien under 1600-talet, har ständigt varit en röd tråd i min forskning och även efter avhandlingen har jag ägnat mig åt detta ämne och publicerat ytterligare artiklar.För närvarande är jag i inledningsskedet av två olika projekt med utgivning av opublicerade brev från Kristinas hov.

Övriga vetenskapliga meriter i detta ämne
(2009) Sakkunnig för publicering av Anu Raunios doktorsavhandling Conversioni al cattolicesimo a Roma tra Sei e Settecento. La presenza degli scandinavi nell’Ospizio dei Convertendi, Sarja – Ser. B OSA, tom. 324, University of Turku, 2009.
(2010) Opponent för Anu Raunios doktorsavhandling italiensk filologi Conversioni al cattolicesimo a Roma tra Sei e Settecento. La presenza degli scandinavi nell’Ospizio dei Convertendi, Åbo (Finland).
(2012) Medlem av den vetenskaplig kommittén för den internationella kongressen 'Christina, Queen of Sweden, and the Papal Territories'. I samarbete med Istituto Nazionale di Studi Romani, Svenska Institutet i Rom, Università della Tuscia (Viterbo).
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Italienska
Finansiärer
Publikationer