Forskningsprojekt: Norden med italienska ögon

Projektledare
Vera Nigrisoli Wärnhjelm
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
På sextonhundratalet, i och med trettioåriga kriget, träder Sverige kraftfullt in på den europeiska scenen som en ny stormakt och även för italienare blir det nödvändigt att återupprätta och fördjupa direkta kontakter med Norden, som hade brutits med den protestantiska reformationen.
Även Sverige vill visa upp sin nya politiska ställning och drottning Kristina skapar vid sitt hov i Stockholm en krets av berömda utländska forskare, diplomater och konstnärer, varav Descartes var den mest kände.
Senare kommer hennes abdikation och bosättning i Rom att bli den utlösande faktorn för ytterligare italienska resor till norra Europa. Från denna tid härrör skriftligt material som fortfarande inte är allmänt känt och som dokumenterar det dåtida Skandinavien på ett levande och intresseväckande sätt. Det gäller t.ex. privata brev från drottningens italienska sändebud i Sverige och av de hovmän som följde drottningen på hennes två resor till Sverige (1660-1662 och 1666 -1668). Utöver detta har vi flera dagböcker och reseberättelser av ambassadörer och aristokrater samt, mera känt för forskare, Francesco Negris verk Viaggio Settentrionale, publicerat i Padua år 1700.
Hittills har jag publicerat flera artiklar om brev och reseskildringar i Norden, även baserade på opublicerat källmaterial, och min avsikt är att fortsätta ge ut och analysera ytterligare texter från italienare som besökt Norden, främst under 1600-talet.

Övriga vetenskapliga meriter i detta ämne
-Deltagare i Forskarnämnden för doktorandprogrammet "Storia e cultura del viaggio e dell'odeporica in età moderna" (Resornas och reselitteraturens historia och kultur under modern tid) vid Università della Tuscia, Italien.
Nyckelord
reseskildringar, Norden
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Italienska
Finansiärer
Publikationer