Forskningsprojekt: Pedagogiska metoder i nätbaserad språkundervisning

Projektledare
Rieko Hattori
Deltagare
Alex dos Santos Pruth
Hiroko Inose
Yoko Mizufune
Masako Thor, HDa
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet kartlägger vilka olika undervisningsmetoder som används inom språken och hur väl de fungerar i relation till lärandemålen. Detta i syfte att effektivisera arbetet och främja undervisning av god kvalité. Resultatet av kartläggningen kommer i första hand att vara till stor nytta för alla verksamma lärare inom språk¬undervisning men inte bara för dem utan för lärare inom all utbildning på Högskolan Dalarna.
Nyckelord
pedagogiska metoder , pedagogical methods
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogik
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer