Forskningsprojekt: Äldre och nutida kommentarer till diktsamlingen Fuyu no hi (Vinterdagar)

Projektledare
Herbert Jonsson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Vilande
Beskrivning
Detta projekt utgörs av en jämförande studie av två kommentarer till de haikai-dikter som ingår antologin Fuyu no hi från slutet av 1600-talet. Jag avser att jämföra en kommentar som skrevs i början av 1800-talet av diktaren Shôroku med de kommentarer som återfinns i klassikersamligen Koten bungaku taikei, vilken idag är den utgåva av detta verk som har fått störst spridning och kan ses som ett uttryck för en nutida standardläsning. Syftet är att visa på skillnader mellan de läsarter som idag ofta tas för givna och tidigare sätt att förstå dessa dikter.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Japanska
Finansiärer