Forskningsprojekt: Profession, implementering, kunskapsanvändning och evidens

Projektledare
Anna Ehrenberg
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet syftar till att studera faktorer av betydelse för evidensbaserad praktik inom hälso- och sjukvården.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Publikationer