Forskningsprojekt: Våld mot äldre

Projektledare
Lena Dahlberg
Deltagare
Kevin McKee
Åsa Bruhn, Dalarnas forskningsråd
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Del av utvecklingsprojekt om våld mot äldre.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Länsstyrelsen i Dalarna